• Buď bushman a maj výhodnejšie
    využi výhodnejšie  ceny a podmienky nákupu
Prihlás sa
Veľká letná súťaž BUSHMAN je tu! Hráme o 25 cien v celkovej hodnote viac ako 1800 EurIdeš do toho s nami?
Úvod

Vrátenie a výmena a tovaru

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

2. Kupujúci je povinný tovar odoslať na adresu: BUSHMAN TRADE s.r.o., P.O. BOX 18, Cesta na Senec 2/A, 820 17 Bratislava 217. Tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. Bližšie informácie získa Kupujúci na e-mailovej adrese obchod@bushman.sk. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, tovar nesmie byť používaný a praný, tovar musí byť nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoužívaný, neupravovaný ,neznečistený, nepraný, nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to  prevodom na účet kupujúceho, ktorý uvedie v písomnom odstúpení od zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek používaný, praný, akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti povinnosti vrátiť kúpnu cenu. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil • predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Formulár na vrátenie a výmenu tovaru


Výmena tovaru

1. Ak si budete želať, tovar Vám vymeníme za inú veľkosť alebo farbu.

2. Tovar musí byť celkom neporušený, v neporušenom obale,dobre zabalený, schopný ďaľšieho predaja (vrátane informačních visačiek).

3. Za prvú výmenu tovaru neplatíte, ide na náklady predávajúceho. Ďalšie výmeny toho istého tovaru idú na náklady kupujúceho.

 

 

 

 

Cookies nie sú sušienky
Zbierame anonymné dáta a meriame, aby sme náš web mohli ďalej vylepšovať. Súhlasíte so zberom cookies?