Prihlás sa
Úvod BUSHMAN Club - pravidlá

BUSHMAN Club: pravidlá

Pravidlá BUSHMAN CLUBU platné od 11. 9. 2019

Podmienky členstva

Členom BUSHMAN Clubu sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a splní nižšie uvedené podmienky členstva. Členstvo v BUSHMAN Clube je bezplatné a oprávňuje člena BUSHMAN Clubu k čerpaniu výhod a benefitov špecifikovaných na stránke BUSHMAN CLUB – Úrovne členstva.

Členská karta BUSHMAN Clubu (ďalej jen členský EAN kód)

Virtuálna karta (vygenerovaný členský EAN kód získaný pri registrácií do BUSHMAN Clubu) umožňuje identifikovať člena BUSHMAN Clubu akejkoľvek úrovne. Registráciu je možné vykonať len osobne na predajni, alebo na stránkach www.bushman.sk vyplnením elektronického formulára a poskytnutím všetkých povinných informácií požadovaných pre vstup do BUSHMAN Clubu. Člen môže používať len jeden členský EAN kód a ten je neprenosný (členovia registrovaní pred 01.10.2019 sa naďalej budú preukazovať svojou doterajšou členskou kartou).
Pri nákupe a predložení členského EAN kódu je personál predajne povinný spraviť pri platbe identifikáciu prostredníctvom načítania tohto kódu a tým zároveň elektronicky zaznamenať prevedenú operáciu na individuálny účet zákazníka. Príslušné výhody podľa uvedených podmienok získava zákazník automaticky po dosiahnutí požadovaných limitov a všetky takto získané bonusy či výhody je možné čerpať pri nasledujúcich nákupoch.
Aktualizácia dát do zákazníckej databázy prebieha v období do 24 hodín od posledného nákupu. Aktivácia individuálnych účtov zákazníkov prebieha najskôr po 14 dňoch od registrácie zákazníka.
V prípade straty, odcudzenia, alebo poškodenia karty (u zákazníkov registrovaných pred 01.10.2019) je člen klubu povinný tuto skutočnosť neodkladne nahlásiť na najbližšej predajni, e-mailom na [email protected], alebo na oficiálnej info-linke . Po oznámení straty či zničení bude zákazník informovaný o ďalšom postupe a novej registrácií.
Členský EAN kód a členskú kartu (u zákazníkov registrovaných pred 01.10.2019) je možné použiť aj pri nákupoch prostredníctvom internetového obchodu.
 

Zánik členstva v BUSHMAN Clube

Člen môže svoje členstvo ukončiť formou oficiálneho oznámenia na ktorejkoľvek kamennej predajni, elektronicky, alebo písomne. Členstvo v BUSHMAN Clube zaniká z nižšie uvedených dôvodov:

  • na vlastnú žiadosť člena BUSHMAN Clubu,
  • rozhodnutím prevádzkovateľa BUSHMAN Clubu na základe porušenia pravidiel a podmienok klubu.

Ochrana osobných údajov

Účastník svojou registráciou dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/20018 Z.z. a Nariadenia (EÚ). V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov, člen klubu dáva súhlas na spracovanie osobných údajov a zasielanie firemných informácií. Údaje budú spracované k účelom uvedeným v týchto pravidlách členstva. Účelom spracovania osobných údajov môže byť taktiež priamy marketing a pokiaľ si to zákazník bude priať, tiež vybavenie objednávok našich produktov, či účasť zákazníka na propagačných súťažiach.